Disclaimer
Marine Harvest Sterk B.V. (Kamer van Koophandel: 105 3137) verleent u hierbij toegang tot www.marineharveststerk.com en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Marine Harvest Sterk behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder u hierover te hoeven informeren.

De informatie op www.marineharveststerk.com is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Marine Harvest Sterk B.V. of van een van de overige bedrijven die tot de Marine Harvest Group behoren.

Beperkte aansprakelijkheid
Marine Harvest Sterk spant zich in om de inhoud van www.marineharveststerk.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.marineharveststerk.com vermelde producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid van de informatie. Het assortiment en de informatie kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Marine Harvest Sterk B.V.

Alle informatie op www.marineharveststerk.com is onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.marineharveststerk.com opgenomen hyperlinks naar websites, producten of diensten van derden kan Marine Harvest Sterk B.V. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze website (waaronder begrepen, maar niet uitsluitend, teksten, code en afbeeldingen) liggen bij Marine Harvest Sterk B.V.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Marine Harvest Sterk B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke informatie en/of beelden anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen

Marine Harvest Group heeft activiteiten over de hele wereld.

swap_vertical_circle